drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار پامِرانیان سگی است کوچک ، پشمالو با گوشهای کوچک و نوک تیز و صورتی شبیه به روباه. انواع کوچک این نژاد با خصلت مطیع بودن و...