0

سبد خرید شما خالی است.

ads

بلاگ آخرین مطالب

Latest Posts Blog
ads
  ads

  در اتاق خبر دنبال کنید...

  Latest News Room
  900250000785550
  24 شهریور

  900250000785550

  نام صاحب:و.آسادوریان نام حیوان:بامبک تاریخ تولد:24/مارس/2021 کد میکروچیپ: 900250000785550 شروع تاریخ مالکیت: 2021 گونه و نژاد و رنگ:سگ پامرانینمحل کاشت میکروچیپ: پشت قفسه سینه کشور و کلینیک تلقیح کننده میکروچیپ: ایران کلینیک دامپزشکی دکتر افشار شماره تماس کلینیک:۹۸۹۱۹۱۷۷۱۸۷۲+ Surename\Name: V.Asadoorian...

  900250000631288
  24 شهریور

  900250000631288

  نام صاحب:آ.عطائیان نام حیوان:مکس تاریخ تولد:24/spp/2018 کد میکروچیپ: 900250000631288 شروع تاریخ مالکیت: 2018 گونه و نژاد و رنگ:سگ پامرانینمحل کاشت میکروچیپ: پشت قفسه سینه کشور و کلینیک تلقیح کننده میکروچیپ: ایران کلینیک دامپزشکی دکتر افشار شماره تماس کلینیک:۹۸۹۱۹۱۷۷۱۸۷۲+ Surename\Name: A.FOROUZ...

  900250000631287
  24 شهریور

  900250000631287

  نام صاحب: ا.لطفی نام حیوان:کوکو تاریخ تولد:1/1396 کد میکروچیپ: 900250000631287 شروع تاریخ مالکیت: 05/11/1399 گونه و نژاد و رنگ:سگ پودلمحل کاشت میکروچیپ: پشت قفسه سینه کشور و کلینیک تلقیح کننده میکروچیپ: ایران کلینیک دامپزشکی دکتر افشار شماره تماس کلینیک:982122531765+ Surename\Name:...

  900250000631282
  1 مهر

  900250000631282

  نام صاحب: ا.فروز نام حیوان:هیزل تاریخ تولد:1/1396 کد میکروچیپ: 900250000631282 شروع تاریخ مالکیت: 3/1396 گونه و نژاد و رنگ:سگ شیتزو تریر محل کاشت میکروچیپ: پشت قفسه سینه کشور و کلینیک تلقیح کننده میکروچیپ: ایران کلینیک دامپزشکی دکتر افشار شماره تماس...