drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار آلابایی (آفچارکای آسیای مرکزی) نژادی است درشت هیکل ، عضلانی و از خانواده ماستیف ها. بریدن گوش و دم این نژاد در برخی از کشورها مرسوم...