drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار سگ ماده معمولاً بین ۱۲-۸ ماهگی بالغ می شود. در بعضی موارد ممکن است زودتر (۶ ماهگی) یا دیر تر (۱۸ ماهگی) رخ دهد. اگر سگ...