پانسیون حیوانات شرق

khashayar 1398/09/23

پانسیون حیوانات شرق

تخصصی ترین پانسیون حیوانات خانگی در شرق تهران
اولین پانسیون با محیط اختصاصی پانسیون حیوانات اگزوتیک و پرندگان
تحت نظارت دائمی دامپزشک اختصاصی حیوانات خانگی
محیطی امن و پاکیزه
دارای استریلیزاسیون روزانه محیط
استفاده از غذای دارای استاندارد یا پیشنهاد صاحب حیوان
سرکشی ٢۴ ساعته پرستار
دارای سیستم تهویه مطبوع
استفاده از کیج های استاندارد و همچنین پانسیون آزاد

تلفن تماس
09127353801

پانسیون حیوانات شرق پانسیون پرندگان شرق پانسیون اگزوتیک شرق