در رفتگی مفصل لگنی در سگ Hip displasia

khashayar 1397/02/13

بیمار ارجاعی: سگ نژاد ژرمن شفرد که دچار در رفتگی مفصل لگنی شده بود.
این بیماری سگهای نژاد سنگین و بخصوص ژرمن رو درگیر میکنه و هر موقع دیدید سگتون علائم زیر رو داره هرچه سریع تر ارجاعش بدید.لنگلش.بالا رفتن از پله ها به شکل خرگوش.ایستادن و پرتاب کردن پا.
بیمار جراحی شد و اکنون بهبود پیدا کرده.
(ناحیه تارس دچار شکستگی بوده.)
Hip displasia in german shepherd breed and fracture in tarsus and metatars

کلینیک اختصاصی دامپزشکی دکتر افشار