دلایل علمی عقیم سازی سگ

khashayar 1396/08/13

جراحی #عقیم_سازی #سگ نر
مهمترین دلایل عقیم سازی سگ های نر:
1.نا بارور نمودن سگ.
2.جلوگیری از ولگردی.
3.جلوگیری از رفتارهای پرخاشگرانه یا تهاجمی.
4.جلوگیری از نشانه گذاری با ادرار.
5.اصلاح نقایص مادرزادی.
6.درمان تومورهای کیسه بیضه یا بیضه ها.
7.درمان آبسه، عفونت یا صدمات کیسه بیضه.
8.درمان بیماری های سایر نقاط بدن که وابسته به هورمون ها می باشند (مانند: بیماری پروستات، فتق های ناحیه شرمگاهی، تومورهای ناحیه شرمگاهی)
برگرفته از کتاب پرستاری جراحی در حیوانات کوچک ترجمه: دکتر هادي افتخاري

چرا بايد سگ هاي ماده را عقيم كنيم؟؟
مهمترين دلايل عقيم سازي سگ هاي ماده:
١. اولين مورد آن عقيم سازي حيوان به گونه اي است كه ديگر قادر به توليد مثل نباشد.
٢. نئوپلازي هاي دستگاه توليد مثل.
٣. درمان نئوپلازي هاي قسمت هاي ديگر بدن كه تحت تاثير هورمون هاي توليد مثلي ايجاد شده اند (مانند: تومورهاي پستاني).
٤. ضربه يا جراحت در دستگاه توليد مثل.
٥. سخت زايي.
٦. پيچ خوردگي رحم.
٧. توقف چرخه استروس.
٨. وجود ساير بيماريهاي عمومي ( مانند: ديابت).
٩. نارسايي هاي مادرزادي.
برگرفته از كتاب #پرستاري جراحي در حيوانات كوچك
ترجمه: دكتر هادي افتخاري