آموزش محل دستشویی برای سگ (دفع مزاج )

khashayar 1396/08/08

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

این آموزش باید قبل از سن 3 ماهگی و بعد از جدا کردن سگ از مادر
شروع شود. و بهتر است سگ بیاموزد که عمل دفع را در دستشوئی انجام
دهد. چون معمولا صاحبان به علت مشغلۀ کاری نمی توانند مدام حیوان
را برای عمل دفع به خارج از منزل هدایت کنند و ممکن است با مخالفت
همسایگان روبرو شوند و یا در فصول سرد و بارانی نتوانند به صورت
مداوم در حیاط یا بالکن را برای خروج سگ باز قرار دهند. به همین
دلایل این روش بهترین و ساده ترین روش در آموزش دفع شناخته شده است.
قبل از ورود سگ به خانه باید برای جلوگیری از دفع سگ در منزل و
آلوده شدن خانه به بوی ادرار، برای حیوان محدوده ای را تهیه کنید و
بعد از ورود سگ او را در این محدوده قرار دهید و تا یادگیری کامل
آموزش نباید حیوان را از این محیط خارج کنید.

*مراحل آموزش:*سگ را در محیطی محدود کرده کف محیط را با روزنامه
مفروش کردنید. اگر مشاهده کردید که سگ روزنامه ها را به دندان می
گیرد و پاره می کند از ورقه های بزرگ مقوا استفاده کنید.
ظرف آب، غذا، رختخواب، اسباب بازیهای سگ را در اختیارش قرار می
دهیم و بعد از اولین دفع یک تکه از روزنامه را بر داشته تا کف محیط
مشخص شود و اگر از مقوا استفاده می کنید قسمتی از آنرا با کاتر برش
دهید. این روش خالی کردن محیط از یک قسمت شروع می شود و در امتداد
آن ادامه پیدا می کند. و نیازی نیست که حتما همان قسمت آلوده شده
جدا شود.
اگر سگ در جای خالی عمل دفع را انجام داد دوباره جای خالی را فرش
می کنید و در غیر این صورت این روش آموزش تا زمانی که یک تکه مقوا
و یک ورقه روزنامه باقی بماند ادامه پیدا می کند.
حتی اگر نیمی از محیط خالی و نیمی پوشیده بود و سگ در منطقۀ خالی
عمل دفع را انجام داد دوباره آموزش به مرحلۀ اول باز می گردد.
بعد از یادگیری کامل آموزش در محدوده، حال می توان سگ را در خانه
رها کرد اما کل محیط خانه را در اختیار حیوان قرار نمی دهید زیرا
در این صورت امکان خطا در سگ به علت بازیگوشی و دوری از مکان دفع
بالا است. برای جلوگیری از این خطا خانه را به دو قسمت تقسیم کرده
و سگ را در آن قسمتی قرار می دهید که سرویس بهداشتی موجود است و یک
تکه روزنامه و یا مقوا را خارج دستشوئی و یک تکه را داخل قرار می
دهید و در را باز می گذارید، سگ از روی کنجکاوی به داخل دستشوئی
خواهد رفت و در این زمان شما با دادن خوراکی تشویقی مورد علاقۀ سگ
حیوان را به انجام این کار تشویق می کنید. بعد از یکی دو روزی که
سگ بر روی روزنامۀ خارج در دفع را انجام داد این تکه از روزنامه و
مقوا را هم حذف کرده و فقط همان تکۀ داخل دستشوئی باقی می ماند.
*بیاد داشته باشید:* هیچگاه زمانی که سگ برای دفع وارد دستشوئی می
شود در را بر روی حیوان نبندین چون این عمل باعث ترس سگ شده و ممکن
است دیگر از این مکان به عنوان مکان دفع استفاده نکند.
در این زمان صاحب سگ در هر مکانی که روزنامه قرار دهد، سگ فقط
همانجا عمل دفع را انجام می دهد و حیوان نمی تواند بین روزنامۀ
مخصوص دفع و دیگر مجلات و روزنامه های شما تفاوتی قائل شود، پس از
قرار دادن هر چیزی بر روی زمین که تدائی مکان دفع برای سگ است باید
اجتناب کرد.
مدت این آموزش یک تا دو هفته می باشد و در این مدت سگ نباید از
محیط آموزش به هر دلیلی خارج شود و صاحب می تواند برای بازی و
آموزش سگ خود وارد محدوده شود.
شما در روند این آموزش می توانید بجای روزنامه و مقوا از پدهای
آموزشی سگ که در پت شاپها موجود است نیز استفاده کرده و به همین
روش از تعداد پدها کم کنید.

سئوالاتی که صاحبان در این آموزش با آن روبرو هستند:
*برای شستشوی سگ در زمان آموزش چه باید کرد؟*
شما سگ را از محوطه خارج کرده و بعد از شسیتشو و خشک کردن (بدونه
رها کردن سگ در خانه) حیوان را به محوطه بر می گردانید.

*آیا می توان در روند آموزش محوطۀ سگ را تمیز کرد؟*
بله، ما در روند آموزش نیازی به بوی ادرار حیوان نداریم بلکه قصد
ما شناخت کفپوش به عنوان مکان دفع می باشد. و شما می توانید هر دو
روز یکبار تمام کفپوش را تعویض کرده و دوباره تا همان مرحلۀ قبل
سطح را با روزنامه و یا مقوا فرش کنید.

*آیا استفاده از قطره و اسپری آموزش دفع تاثیر پذیر است؟*
استفاده از این لوازم کمک آموزشی تا زمانی تاثیر پذیر است که سگ در
هیچ کجای منزل عمل دفع را انجام نداده باشد. و استفاده از آنها
تنها به عنوان نشانه ای است که حیوان را به منطقۀ مورد نظر
راهنمایی می کند، اما سگی که در خانه بوی خود را باقی گذاشته باشد
به هیچ عنوان نسبت به این بوها از خود واکنشی نشان نخواهد داد.

*آیا از این روش را برای سگهایی با سنهای بیشتر هم می توان استفاده
کرد؟*
بله، هرچه سگ سنش بیشتر باشد نسبت به محدود شدن مقاومت بیشتری از
خود نشان می دهد و زمان آموزش بیشتر خواهد شد.

*چرا سگ در خانۀ جدید مکان دفع را فراموش می کند؟*
اگر سگ بالغ و نر باشد علت مشخص کردن محدوده و قلمرو می باشد. و یا
در گذشته سگی در منزل وجود داشته و علامت گذاری کرده و سگ جدید با
استشمام بوی ادرار به تبعیت از آن عمل دفع را انجام می دهد.
از آنجایی که سگها حافظه کوتاه مدت دارند به علت تعویض مکان زندگی
نتوانسته خود را تطبیق داده و باید آموزش دفع دوباره یادآوری شود.

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار