فهم حرکات و رفتار های سگ

khashayar 1396/08/04

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

اگر شما وقت زیادی را در کنار سگ ها می گذرانید به خصوص سگ هایی که با هم در ارتباط می باشند حتما به این مطلب پی برده اید که سگ ها برای ارتباط بر قرار کردن و فهماندن منظور خود به هم از علایمی استفاده می کنند. رفتار شناسان حیوانات معتقدند که این علایم برای آرام کردن مهاجم و همچنین آرام نمودن خودشان هست.

زبان سگ سانان در حالت صورت ، دم ، حرکت بدن و صدا خلاصه می شود. و گمان می رود علایم بدنی برای کم کردن خشم می باشد. اگر شما چند سگ دارید آنها در هنگام کشتی گرفتن مشاهده کنید. وقتی شرایط از حالت تعادل خارج شود و غیر قابل کنترل شود ، آنها به هم دیگر علامت می دهند که همدیگر را متوجه کنند. گمان می رود که این رفتار در گروه برای شراکت درغذا نیز بین اعضای گروه به کار می رود.
]
اگر شما به اندازه ی کافی سگ به خصوصی را تحت نظر داشته باشید و به این علایم توجه کنید ، طبق گفته ی افراد با تجربه در این امر ، شما حتی می توانید خودتان از این علایم برای آرام کردن سگتان در هنگام استرس استفاده نمایید. سگ خود را، در لحظات خاصی که عصبی می شود زیر نظر داشته باشید. مثلا در مطب دامپزشکی یا در کلاس های آموزشی هنگامی که اتفاق غلطی رخ می دهد. شما ممکن هست ببینید سگ خمیازه می کشد ، زمین را بو می کند ، اشیای بی جان را جاندار فرض می کند و یا حتی بینی خود را لیس می زند.

اگر چنانچه سگ شما فرصت رویارویی با سگ های نا آشنا یا مردم را در پارک یا حتی خیابان پیدا کند ، شما ممکن هست حرکتی را مشاهده نمایید که معنی آن این هست که ” ببین، من تهدید برای تو نیستم ” . انواع علایمی که ممکن است ببینید شامل موارد زیر می شود:

بو کردن زمین:
گمان میرود این رفتار را سگی انجام دهد که ترسیده است و ازانسان می خواهد، حیوانی که او را ترسانده آرام نماید.

چرخش سر :
سر به سمتی نگه داشته می شود، یا چشم ها ناگهان به سمتی حرکت می کند. سگ شما ممکن است حتی هنگامی که کودکی برای بغل کردن او می آید این کار را انجام دهد. این رفتار ممکن است به قدری سریع باشد که شما نبینید. شما می توانید این سیگنال را برای خوش آمد گویی به سگ تازه وارد که از آمدن به کنار سگ دیگری می ترسد یا از نگاه مستقیم هراس دارد، استفاده نمایید.
همیشه به کودکان یاد آوری نمایید که هیچ وقت به سگ غریبه با نگاه مستفیم نزدیک نشوند. این کار معنی خشونت را در زبان سگ ها می دهد. در کل بهتر می باشد کودکان به سگ غریبه بدون حضور بزرگتری نزدیک نشوند.

لیس زدن بینی:
سریع و آ رام ، این رفتار هم گمان میرود برای آ رام کردن غریبه است. جالب است بدانید سگهای سیاه این سیگنال را بیش از سگ های دیگر استفاده می کننند. شاید برای این باشد که به دلیل رنگ سیاه صورت و رنگ صورتی زبان بیشتر جلب توجه می کند.
لیس زدن صورت شما یا سگ دیگر:
این سیگنال نوعی خوشامد گویی در سگ سانان است، و رفتار آرام کننده محسوب می شود.

خمیازه کشیدن:
این یکی از علایم استرس عادی هست. ما متوجه شدیم که این رفتار در سگ ها هنگام تمرینی که تمرین دهنده انتظارات زیادی دارد مشاهده می شود ، در نمایش سگ ها ، دامپزشکی و هنگامی که صاحب سگ می خواهد سگ منضبط باشد.
اگر شما سگ پیری دارید، از تعدادی از این علایم برای ارام نمودن آن می توانید استفاده نمایید. سگ های پیر تر در فهمیدن زبان بدن صاحب خود حساس ترند(به همین دلیل هست که سگ های ما گاهی فکر ما را می خوانند).
سعی کنید با سگتان با زبان خودش ارتباط برقرار کنید.ممکن هست سگ شما به شما به حالت عجیب بنگرد ولی این کار جواب می دهد.

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار