سگ نژاد چائو چائو

khashayar 1396/03/22

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

کشور منسوب: چین

دسته بندی درF.C.I. : گروه پنجم و در سال 1987 استاندارد های نژادی آن تعیین گشت.

ثبت بین المللی: FCI, UKC, AKC, TKC, CKC

ظاهر شناسی: سگی شبیه شیر، متین و مغرور است. سری درشت، پیشانی تخت. ناحیه صورت به طرف چشم ها وسیع شده و به سمت پوزه نوک تیز و سیاه رنگ مانند روباه است. چشم ها تیره، کوچک، متوسط ،براق و کشیده است که به صورت سگ حالتی غمگین می دهد. بینی در این نژاد بزرگ، پهن و سیاه رنگ است. گوش ها کوچک، ضخیم، مثلثی شکل، افراشته و رو به جلو است. دارای فکی بسیار قوی و دندانهایی محکم و ردیف و کنار هم دارد که در زمان بسته شدن فک کاملا بر روی هم قرار می گیرد و وسیله ای مناسب برای گاز گرفتن است.

دارای ابروهایی در هم کشیده است. زبان، کام و لثه ها در این نژاد به رنگ آبی مایل به سیاه می باشد. گردنی قوی پهن دارد و شانه های آن قوس دار و قفسه سینه فراخ است. دم چائو چائو بلند، پر مو و ضخیم بوده و به طرف پشت پیچ خورده است. موهای بدن در این نژاد به دو صورت زبر و نرم دیده می شود و دور گردن مو ها بسیار متراکم و عمود است و مانند یال می ماند و منظره یک شیر را به آن می بخشد. رنگهای بدن این نژاد تک رنگ است و شامل سیاه، قرمز، سربی، حنایی، کرم و سفید می باشد و رنگهای ابلق در این نژاد قابل قبول نمی باشد.

قد:

در نرها ارتفاع: 56_48 سانتیمتر ، طول: 22_19 سانتیمتر.

در ماده ها ارتفاع: 51_46 سانتیمتر ، طول: 20_18 سانتیمتر.

رفتار شناسی: سگی آرام، باوقار، وظیفه شناس، گوشه گیر است و نسبت به صاحبش پر احساس صمیمی و صادق است.

کارایی: سگ نگهبان

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار