سگ نژاد پکنیز

khashayar 1396/02/30

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

کشور منسوب: چین

دسته بندی درF.C.I. : گروه نهم و در سال 2004 استاندارد های نژادی آن تعیین گشت.

ثبت بین المللی: FCI, UKC, AKC, TKC, CKC

ظاهر شناسی: ظاهری مانند شیر دارد و از جثه ای کوچک برخوردار می باشد وزن سگهای نر نباید بیشتر از 5 کیلو گرم باشد و همچنین در سگهای ماده 4/5 کیلو گرم .

دارای سری بزرگ و پهن و گردنی کوتاه و کلفت دارد. و در زمان بسته بودن دهان نباید دندانها و زبان مشاهده شود. فاصله بین چشمها زیاد بوده و چشمها درشت، گرد، برجسته و تیره رنگ است.

دارای بینی کوچک و پهن بوده و حفره های بینی باز است پوزه این نژاد بسیار کوتاه و چین خورده می باشد و این چین ها از زیر چشم شروع و تا روی پوزه ادامه دارد.

گوش ها قلبی شکل بوده و از دو طرف سر آویزان و پوشیده از موهای بلند است و بلندی موهای گوش تا زیر پوزه ادامه دارد.

قفسه سینه در این نژاد عریض بوده و دم آن به طرف پشت برگشته است و کمی حالت منحنی دارد و پوشیده از موهای بلند و پرپشت می باشد و در دور گردن یالی پر مو دارد که مانند شنلی دور گردن و شانه ها را دربر دارد.

مو های پکنیز، بلند، صاف، پر پشت و براق می باشند و تمام رنگها در این نژاد قابل قبول است جز رنگهای قرمز تیره و آلبینو (موی سفید همراه با چشم قرمز ).

رفتار شناسی: هوشیار، باهوش، نترس، باوفا، کناره گیر.

کارایی:سگ آپارتمانی و هم دمی مناسب می باشند

دسته: سگهای همراه انسان

کشور:چین

زمان: عهد باستان

عملکرد: سگ دست آموز

عملکرد امروزی: همراه انسان

اندازه و وزن نر: 5 کیلو گرم

اندازه و وزن ماده: 4 تا 5 کیلو گرم

رنگ: تمامی رنگ های به صورت خالص و یا ترکیبی.

نام های دیگر: lion dog, Peking palasthund

طول عمر: 13 تا 15 سال

دارای سری بزرگ، فاصلۀ بین چشم ها زیاد، پوزه ای کوتاه و صورتی چین دار می باشد. دهانش بسته بوده به طوری که زبان و دندان هایش در این وضع قابل مشاهده نیستند.

چشم ها: درشت، سیاه، براق و کمی برجسته،

گوش ها، قلبی شکل، موبلند،

گردن: کوتاه و کلفت، موها: بلند و صاف، شدیداً پرمو (یال های سنگین از هر طرف).

غیر از قرمز تیره و آلبینو هر رنگی قابل قبول است. نسبت به صاحبش بسیار پراحساس و در مقابل غریبه ها مشکوک و محتاط می باشد. متین، صادق، مطیع، حساس و تا حد دیوانگی جسوراست.

سلامت

• نگرانی عمده: هیچ

• نگرانی کم اهمیت تر: بزرگی کام نرم و خرخر، تنگی مجرای بینی،خشکی چشم، در رفتگی کشکک زانو، درماتیت چین پوستی،زیادی مژگان و برگشت مژگان به داخل چشم

• گاهی دیده میشود: سنگ ادراری

• آزمایشات پیشنهادی: زانو ،(چشم)

• نکته: حساس به بیهوشی، عدم تحمل گرما، مستعد به خراش قرنیه، توله ها اغلب میبایست با سزارین خارج شوند.

 

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار