سگ نژاد سِتِرسِتِر انگلیسی

khashayar 1396/02/28

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

براساس نوشته های موجود به نظرمی رسد که سترانگلیسی از400 سال قبل وحتی جلوترازآن به عنوان یک سگ شکارکننده پرندگان درانگلستان مطرح بوده است. مدارکی که ازورزشکاران وشکارچیان قدیم وجود دارد حاکی ازآن است که سترانگلیسی اساسا متعاقب جفتگیری بین نژادهای پوینتراسپانیائی(Springer Spanish (,Spanish Pointer به وجود آمده است. اما به نظرمی رسد که این نویسندگان قدیمی درارائه این منشا دقت زیادی نکرده باشند. درهرصورت اولین نمایشی که ازسترانگلیسی به عمل آمده درسال 1859 بوده وپس ازآن این نژاد درانگلستان گسترش یافته است. بعدها آمیخته های این نژاد به وسیله افراد مختلف خریداری وبه امریکا وکانادا برده شد. خریداری این سگها درابتدا به دلیل مزایا وزیبائی آن صورت می گرفت. اما ویژگیهای آرام ودلپذیراین نژاد همراه با زیبائی. هوشیاری وشکل ظاهری اشرافی آن را به شدت مورد علاقه ورزشکاران وتمام کسانی که مایل به داشتن یک سگ فعال وزیبا هستند قرارداد. با این وجود این سگ به فعالیتهای بدنی زیادی احتیاج دارد. لذا بهتراست که ازنگهداری آن دریک محیط کاملا شهری پرهیز گردد.

مشخصات استاندارد سترانگلیسی

ظاهرعمومی: یک سگ شکاری آموزش یافته با تفنگ. با هوش وصبورکه ازلحاظ قدرت بدنی. استقامت. خوش اندامی ورفتارایده آل می باشد. موها یک دست وپرمانند. سگهای نرکاملا عضلانی وماده ها ظریف ولطیف هستند.

سر: اندازه ونسبت آن درهماهنگی با بدن است. هنگامی که ازپهلو به حیوان نگاه شود صفحات سر(بالای پوزه. بالای جمجمه وکف فک پائین) با یکدیگرموازی هستند.

جمجمه : چنانچه ازبالا مورد مشاهده قرارگیرد تخم مرغی شکل است. پهنای متوسطی دارد ودرناحیه قاعده گوش کمی پهن ترازپیشانی می باشد. طول جمجمه ازپس سرتا جلوی بینی برابربا طول پوزه است. پوزه دراز وچنانچه ازپهلو مورد مشاهده قرارگیرد گرد است. پهنای آن هماهنگ با پهنای جمجمه می باشد. رنگ بینی مشکی یا قهوه ای تیره است. سوراخهای بینی پهن وبزرگ هستند. چشمها قهوه ای تیره بوده وهرچه تیره ترباشد بهتراست. چشمها تقریبا گرد درخشان بزرگ می باشند. چشم نه عمیق است ونه بیرون زده. پلکها تیره وپرازپیگمان هستند. گوشها آویزان روبه عقب وتا سطح چشمها وحتی پائین ترازآن می رسند. گوش ها دارای طول متوسطی بوده وانتهای آنها کمی گرداست وبه وسیله موهای ابریشمی پوشیده می شوند.

گردن : بلند. زیبا وعضلانی است . حالت خمیده داشته ودرمحل اتصال باسرودرقاعده جمجمه به شکل خاصی خاتمه می یابد.

جلوسینه: به خوبی رشد کرده وجناغ به طرزخفیفی ازجلو شانه ها وبالای مفصل بازو بیرون زده است.

سینه : عمیق است اما آنقدرپهن وگرد نیست که برعملکرد دستها اثرگذارد.

پشت : درمحل اتصال با کمرمستقیم وقوی است.

کمر : قوی با طول متوسط وکمی خمیده کفل ها تقریبا پهن هستند.

دم : درادامه خط پشت قرارگرفته است. درازای آن تا پس زانویا کوتاهترمی باشد. راست ومستقیم نگه داشته می شود وهم سطح با پشت می باشد. حاشیه آن دارای موهای پرمانند وابریشمی است که حالت آویزان دارند.

موها : یکنواخت وبدون فر. موهای روی گوشها. سینه. شکم . پشت رانها. پشت تمام اندامهای حرکتی وبرروی دم حالت پرمانند دارند. اما پرپشتی آنها درحدی نیست که ظاهرو عملکرد آن را به عنوان یک سگ شکاری مخفی سازد. موها حالت پشم ندارند.

رنگ ولکه ها : زمینه سفید رنگ با مخلوطی ازموهای تیره تری که با درجات مختلف واقع شده اند. لکه های بزرگ برروی بدن نامطلوب است. اما وجود این لکه ها برروی سرو گوشها قابل قبول می باشد.

اندازه : سگهای نردرحدود 65 سانتیمتر وسگهای ماده درحدود 60 سانتیمتر.

خلق وخو: باوقار. دوستانه . با محبت. بدون خجالت. نترس وبدون شرارت.

نژاد

اینگیلیش یا سِتِرسِتِر انگلیسی

توضیحات

یک سگ شکاری آموزش یافته با تفنگ ، باهوش و صبور که از لحاظ قدرت بدنی ، استقامت ، خوش اندامی و رفتار ایده آل می باشد. موها یک دست و پر پشت. سگهای نر کاملاً عضلانی و ماده ها ظریف هستند. گردن بلند ، زیبا و عضلانی است و حالت خمیده دارد. سینه عمیق دارد. دم در ادامه خط پشت قرار گرفته است. زمینه سفید رنگ با مخلوطی از موهای تیره تری که با درجات مختلف واقع شده اند. لکه های بزرگ بر روی بدن نا مطلوب است.

خلق وخو

باوقار ، دوستانه ، بدون خجالت ، نترس و غیر شرور. بسیار سرزنده و حساس است و رابطه خوبی با کودکان دارد. به پارس کردن علاقه دارد و باید او را از سنین کم نسبت به این کار منع کرد.

وزن ، ارتفاع

وزن در نرها: (25-36) ک.گ ، در ماده ها: (20-23) ک.گ

ارتفاع در نرها: (61-69) س.م ، در ماده ها: (58-66) س.م

مشکلات سلامتی

از دادن غذای اضافی خودداری کنید چراکه استعداد خوبی در فربه شدن دارد. مشکلات لگن و همچنین بیماری سقط جنین در ماده ها شایع می باشد.

شرایط نگهداری

برای نگهداری در آپارتمان و محیط شهری پیشنهاد نمی شود و حداقل به یک حیاط متوسط برای زندگی نیاز دارد.

فعالیت بدنی

این نژاد به ورزش و فعالیت بدنی روزانه زیاد نیاز دارد. دویدن در فضای آزاد و پیاده روی مناسب می باشد. اگر به اندازه کافی فعالیت بدنی نداشته باشد کلافه و غیر قابل کنترل خواهد شد.

طول عمر

حدود 10-12 سال.

گروه

سگهای تازی و آموخته با تفنگ.

آراستن

برس کشیدن و شانه زدن روزانه برای موهای متوسط ، نرم و پر مانند او مناسب می باشد. این نژاد در فصل ریزش مو به آراستن بیشتری نیاز دارد. شست و شو در مواقع ضروری پیشنهاد می شود. ریزش مو در این نژاد متوسط می باشد.

تاریخچه

بر اساس نوشته های موجود به نظرمی رسد که سِتِرِ انگِلیسی از 400 سال قبل و حتی جلو تر از آن بعنوان یک سگ شکار کننده پرندگان در انگلستان مطرح بوده است. این نژاد حاصل جفتگیری بین نژادهای Spanish Pointer و Spring Spaniel به وجود آمده است. اولین نمایش از آن در سال 1859 در انگلستان بعمل آمد.

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار