0

سبد خرید شما خالی است.

همه چیز درباره ی مرغ و خروس

دسته بندی :پرندگان خانگی 27 اردیبهشت 1396 khashayar 4768

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

پرورش طيور به وي‍ژه مرغ بومي از گذشته‌هاي دور در ايران رايج بوده است. خانواده‌هاي روستايي وعشايري، با نگهداري تعدادي مرغ و خروس، آنها را پرورش مي دادند و با استفاده از گوشت، تخم و پر آنها، بخشي از نيازهاي افراد خانواده را برطرف مي كردند. همچنين مقدار اضافي مرغ و تخم مرغ توليدي را به شهرها برده و مي فروختند.

امروزه نيز در بيش تر روستاهاي كشور با كم ترين هزينه وامكانات، پرورش مرغ بومي به صورت گله‌هاي كوچك انجام مي‌شود. هرچند اين گله‌ها معمولا به علل بهداشتي، تغذيه اي و ژنتيكي توليد و بازده كمي دارند و نقش آنها در اقتصاد و تغذيه روستاييان محدود مي باشد. خوشبختانه با توجه و عنايت خاصي كه وزارت جهاد كشاورزي به امر حفظ و اصلاح نژادهاي بومي داشته است، مراكز پشتيباني، اصلاح نژاد و ترويج مرغ‌هاي بومي، زير نظر معاونت بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي، در مناطق مختلف كشور راه اندازي گرديده و در حال حاضر بيش از دو دهه از فعاليت اين مراكز مي گذرد. اين مراكز علاوه بر حفظ و افزايش كيفي منابع بومي، به توليد و توزيع جوجه‌هاي يكروزه بومي و تخم‌مرغ نطفه دار بومي مي پردازند. از اين رهگذر افزون بر رونق ديگر بار توليد و پرورش مرغ‌هاي بومي، به امر اشتغال زايي، بهبود وضع اقتصادي و تغذيه‌اي در روستا نيز كمك مي‌شود.

با تهيه جوجه‌هاي بومي از اين مراكز و با آموختن روش هاي درست پرورش مرغ بومي، مي توان اين كار را به صورت پيشه اي درآمد زا در مناطق روستايي و عشايري كشور، گسترش و رونق داد.

دلايل اهميت پرورش و نگهداري مرغ بومي در روستاها

-حفظ ذخاير پر ارزش ژنتيكي مرغ‌هاي بومي،‌ بهبود تغذيه روستاييان، ايجاد اشتغال و بهبود در آمد آنان.

– كاهش بخشي از نياز كشور به مواد خوراكي طيور مثل ذرت، سويا، گندم، جو و… كه از خارج تأمين مي‌شود.

– مرغ بومي در برابر شرايط نامساعد زيستي و بيماري‌ها مقاومت بيشتري دارد.

– نگهداري مرغ بومي، با كم ترين هزينه و تنها با مصرف باقيمانده سفره و ضايعات كشاورزي ميسر است.

– توليدات طيور بومي به عنوان محصول ارگانيك (كه بدون استفاده از دارو پرورش يافته اند) در ميان مصرف كنندگان مقبوليت بيشتري دارد.

– مزيت پرورش مرغ بومي در بستر، نسبت به نگهداري در قفس بيشتر است.

– گوشت مرغ و تخم مرغ داراي ارزش غذايي زيادي بوده وتأمين كننده پروتيين حيواني روستاييان مي باشد.

– تهيه محل و جايگاه براي پرورش مرغ، براي روستاييان بسيار آسان تر از فراهم كردن محل و جايگاه براي پرورش ديگر حيوانات اهلي مي باشد.

– در شرايط زندگي عشايري كه اغلب يخچال وجود ندارد، نگهداري تخم مرغ بسيار ساده تر از ساير منابع پروتئيني است. (تخم مرغ هاي بي نطفه، در درجه حرارت معتدل، كيفيت خود را به مدت 10 تا 14 روز حفظ مي كنند).

– گوشت مرغ به خاطر سهل الهضم بودن، مي تواند غذايي مناسب براي افراد كهنسال يا بيمار روستايي باشد.

– نگهداري و پرورش مرغ‌هاي بومي، به دليل نياز نداشتن به امكانات و تجهيزاتي كه در پرورش مرغ‌هاي صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند و نيز داشتن مقاومت بيش تر و سازگاري با اقليم بومي، آسان تر است.

– خانوارهاي روستايي فاقد زمين نيز، توانايي نگهداري از چند قطعه مرغ را با حداقل امكانات دارند.

– زنان و دختران روستايي به عنوان يك نيروي كار مناسب مي توانند مديريت و نگهداري از يك گله كوچك مرغ را بر عهده گيرند كه درآمد جنبي حاصل از آن، در اقتصاد خانوار روستايي اهميت زيادي دارد.

– پرورش مرغ بومي و توليدات آن، واحد توليدي كوچكي را به وجود مي آورد كه نياز به تكنولوژي خاصي ندارد.

– با نگهداري و پرورش طيور، خانوار روستايي به وي‍ژه كودكان، با پرندگان، بيش از پيش خو مي گيرند و مي تواند سرگرمي خوبي براي آنان باشد.

انتخاب نژادهاي تخم گذار

از نظر ظاهري، مرغ تخم گذار، سرحال، قوي پر تحرك و بسيار پرخور است. به تدريج كه ميزان تخم گذاري زياد مي‌شود، رنگدانه‌هاي بدن، رو به كاهش مي گذارد. جوجه‌هاي نژاد تخم گذار از 4 تا 6 ماهگي به تخم مي‌آيند. به علاوه، جوجه خروس هاي اين نژاد هم زودتر به بازار مصرف مي رسند. حدود 18 تا 20 مرغ بومي تخم گذار، مي تواند براي يك خانوار 6 نفري، دست كم يك تخم مرغ به ازاي هر نفر در روز توليد نمايد.

براي شروع كار نگهداري و پرورش مرغ، راه‌هاي متفاوتي وجود دارد:

-استفاده از مرغ بومي تخم گذار

-استفاده از تخم مرغ نطفه دار براي جوجه كشي

-خريد جوجه يكروزه بومي مناسب از مراكز تاييد شده

-خريد جوجه 1 تا 2 ماهه و پرورش آنها (اين روش، هرچند از روش هاي قبلي كمي گران تر است، اما مطمئن تر مي‌باشد و براي بار اول پيشنهاد مي‌شود)

پرورش جوجه بومي يكروزه

جوجه‌هاي يكروزه بايد تا چند هفته اول در محلي گرم، نگهداري شوند. اين محل معمولاً شامل يك منبع توليد كننده گرما و يك سرپناه مي باشد كه دماي لازم را براي پرورش جوجه‌ها تأمين و حفظ مي كند. منبع توليد كننده گرما ممكن است برقي، گازسوز يا نفتي باشد.

بطور كلي در مورد محل نگهداري جوجه‌ها، با توجه به مناطق مختلف جغرافيايي، بايد 4 عامل؛ عايق بندي، تهويه، منبع گرم كننده و منبع خنك كننده مورد توجه قرار گيرد.

دماي محل نگهداري جوجه‌هاي يكروزه در ابتدا بايد حدود32 تا 35 درجه سانتي گراد باشد. با رشد و پردرآوردن، به تدريج نياز آنها به دماي محيط كاهش مي يابد و بايد كم كم دما را كاهش داد، تا در 9-7 هفتگي به حدود 22 درجه برسد.

براي رسيدن به رشد مطلوب، دسترسي به غذا در ساعات اوليه ورود جوجه‌ها اهميت دارد. ماه اول (به ويژه هفته اول)، زمان حساس در زندگي جوجه‌ها محسوب مي‌شود. در روز اول تولد، 12 تا 24 ساعت نبايد دان در اختيار جوجه قرار داد، چون باقيمانده زرده در بدن جوجه‌ها، براي تغذيه آنها كافي است. بعد از آن نيز در صورت امكان، 12تا 14 ساعت از آرد ذرت به تنهايي استفاده شود. سپس مي توان از غلات يا خوراك هاي ديگر به صورت آردي (كوبيده شده) استفاده كرد. توصيه مي‌شود به هيچ وجه از آرد گندم در هفته اول زندگي جوجه‌ها در جيره غذايي آنها استفاده نشود.

بهتر است تا حد امكان براي قوي وآماده شدن جوجه‌ها براي مراحل بعدي رشد، در2 هفته اول از دان مخصوص جوجه‌ها با سن پايين كه توسط شركت هاي معتبر ارايه مي‌شود و حاوي مكمل ها و ويتامين هاي لازم مي باشد، استفاده كرد. نبايد از دانه ي كامل براي جوجه‌ها در هفته اول استفاده كرد. به علاوه بايد دقت كرد كه در لانه و مسير حركت جوجه‌ها دانه سالم ريخته نشده باشد.

مهم ترين مشكل مرغداري بومي دركشور ما، زياد بودن تعداد تلفات جوجه‌هاست كه با انجام برخي اقدامات، مي توان تلفات را كاهش داد.

از عوامل مهم تلفات جوجه‌ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1.بيماري‌ها، مراجعه نكردن به موقع به دامپزشكي و نزدن واكسن لازم، باعث مرگ و مير جوجه‌ها مي‌شود.

2.مراقبت نكردن به موقع و مناسب، از جمله عدم تهيه دان خوري وآب خوري متناسب با تعداد و سن جوجه‌ها، مي تواند موجب بروزآسيب هاي فيزيكي به آنها شود.

3.فراهم نبودن شرايط بهداشتي جايگاه، تغذيه و آب آشاميدني.

پرورش نيمچه بومي

در مورد پرورش نيمچه ، مي توان جوجه‌هاي 6 تا 8 هفته را از مراكز مورد تأييد خريداري كرد. نگهداري اين نوع گله پرورشي، آسان تر بوده و در مقايسه با پرورش جوجه يكروزه، زودتر به توليد محصول مورد نظر (تخم مرغ) دست پيدا مي كنيد. بطور معمول پولت ها در سن20 تا 24 هفتگي شروع به تخم گذاري مي كنند.

حتماً پيش از سفارش و خريد جوجه، محل مورد نظر براي نگهداري آن ها بايد آماده شود.

محل مورد نظر از نظر حضور حشرات، جوندگان، خزندگان و جانوران موذي بررسي و كنترل گردد.

براي هر 10 جوجه، حدود يك متر مربع لازم است. براي پولت ها (بعد از سن 8 هفتگي) حدود دو برابر اين مقدار، فضا مورد نياز مي‌باشد (يعني به ازاي هر 10 مرغ، حدود 2 متر).

دست كم دوبار در هفته لانه مرغ ها و تجهيزات آن (آب خوري، دان خوري و…) تميز شوند.

پيش از ريختن بستر در كف لانه‌ها، از خشك بودن كف لانه اطمينان حاصل شود.

ضخامت بستر بايد در زمستان بيشتر بوده و تا حد ممكن خشك باشد.

استفاده از تخم نطفه دار براي جوجه كشي

يكي ديگر از راه‌هاي بهره وري و پرورش مرغ بومي، تهيه تخم نطفه دار بومي از مراكز تأييد شده براي جوجه كشي مي باشد. به اين منظور دستگاه‌هاي جوجه كشي با اندازه‌ها و شكل هاي مختلف در بازار موجود مي باشد. بهتر است براي آغاز كار و پيش از تهيه دستگاه جوجه كشي، با كارشناسان امور دام جهاد كشاورزي مشورت شود.

جايگاه مرغ

اول. دلايل ساخت جايگاه براي مرغ ها

1.محافظت آنها از باد، برف، باران، نور مستقيم خورشيد و تغييرات شديد آب و هوايي،

2.كنترل روشنايي و ميزان نوردهي،

3.جلوگيري از شكار شدن آنها توسط ديگر حيوانات،

4.محافظت و كنترل آسان تر جوجه‌ها،

5.جلوگيري از تغذيه آنها با غذا و آب هاي آلوده و كنترل غذا وآبي كه به مرغ ها داده مي‌شود،

6.جمع آوري راحت تر تخم مرغ ها در جايگاه و كاهش آلودگي و شكستگي آنها،

7.و پيشگيري از گسترش بيماري‌ها.

دوم. شرايط جايگاه

1.با توجه به نوع آب وهوا و امكانات روستا، جايگاه مرغ از آجر، سنگ، بلوك سيماني و… ساخته شود.

2.كف جايگاه بايد از زمين بلندتر باشد. جنس كف آن سيماني بوده و شيب ملايمي داشته باشد تا هم به راحتي شسته شود و هم آب در آن جمع نشود. شيب جايگاه بايد به طرف پشت آن باشد.

3.استفاده از كاه و كلش (پوشال) يا خاك اره به قطر 5 تا 15 سانتي متر در بستر جايگاه، (با توجه به فصل و دماي محيط) ضروري مي باشد.

4.ديوار و سقف جايگاه بايد از موادي ساخته شده باشد كه بدون هر گونه شكاف و خلل و فرجي باشد. در صورت امكان، بهتر است سيمان كاري شود.

5.جايگاه نبايد در محل بادگير ساخته شود.

6.جهت جايگاه بايد طوري باشد كه درب ِآن، به طرف جنوب بوده وآفتاب داخل آن بتابد.

7.جايگاه مرغ بايد طوري ساخته شود كه در زمستان گرم و در تابستان خنك باشد.

8.براي مرغ ها چوب خواب در نظر گرفته شود تا در هنگام شب روي آن استراحت كنند.

سوم. مقدار فضاي لازم

در جايگاه بايد فضاي كافي براي مرغ ها فراهم باشد. چنانچه تعداد زيادي مرغ در يك فضاي كوچك نگهداري شوند، شروع به نوك زدن همديگر خواهند كرد و اگر پرنده اي زخمي‌شود مشكل بيش تر شده، «خود خوري» رواج پيدا مي كند. جوجه‌ها نسبت به مرغ ها به فضاي كم تري نياز دارند.

چهارم. فضاي مناسب براي جايگاه

1-50 جوجه را تا سن 2 ماهگي مي توان در 6 متر مربع (3 در 2 متر) پرورش داد.

2-1 متر مربع براي هر 5 مرغ و خروس بالغ كافي است.

پنجم. احداث فضاي باز

در نظر گرفتن فضاي باز در محوطه جلوي جايگاه براي مرغ ها لازم است تا بتوانند در آنجا فعاليت كنند و از هواي آزاد استفاده نمايند.

فضاي باز بايد با توري محصور شده باشد. بهتر است در قسمتي از آن سايه بان ساخته شود تا در روزهاي باراني مرغ ها را محافظت كند. مساحت آن معمولاً 2 برابر مساحت لانه است و براي هر چهار مرغ، 2 متر مربع فضاي آزاد لازم است. كاشت بعضي از علوفه مثل جو و شبدر در محل گردش مرغ ها براي استفاده آنان مفيد است.

ششم. محل استراحت

چون بر حسب غريزه، مرغ ها عادت دارند در جاهاي بلند استراحت كنند، نصب چوب خواب در آشيانه بسيار مفيد بوده و باعث مي‌شود كه مرغ ها از نشستن بر روي ظروف آب خوري و دان خوري خودداري كنند. در نتيجه اين ظروف كم تر در معرض آلودگي به مدفوع قرار مي گيرند.

ضخامت چوب در حدود 3 سانتي متر،

طول آن به ازاي هر مرغ 20 تا 25 سانتي متر

و ارتفاع «براي جوجه‌ها 40 سانتي متر» و «براي مرغ ها، بالغ بر 90 سانتي متر» مي باشد.

هفتم. محل تخم گذاري (لانه)

وجود محل تخم گذاري كافي، باعث افزايش تعداد و حفظ كيفيت تخم مرغ ها مي‌شود. همچنين جمع آوري تخم مرغ ها راحت تر شده و آلودگي و شكستگي آنها به حداقل مي رسد.

لازم است در يك قسمت جايگاه، محلي براي تخم گذاري مرغ ها در نظر گرفته شود. كف محل تخم گذاري بايد پوشال بوده و طوري باشد كه جمع آوري تخم ها به راحتي انجام شود.

براي هر 4 تا 6 مرغ تخم گذار، يك لانه براي تخم گذاري در نظر گرفته شود بطوري كه هر مرغ به راحتي بتواند داخل لانه شده و از آن خارج گردد. پيشنهاد مي‌شود «عرض كف لانه حدود 35 سانتي متر» و «طول آن 35 سانتي متر» در نظر گرفته شود. بهتر است ارتفاع لانه از زمين، حدود 60 سانتي متر باشد. جنس لانه‌ها مي تواند فلري يا چوبي باشد. سقف لانه محكم و شيب دار ساخته شود تا از پريدن و نشستن مرغ ها بر روي آن پيشگيري شود.

بهداشت جايگاه

جمع آوري فضولات مرغ ها از جايگاه‌ها، از شيوع بسياري از بيماري‌ها جلوگيري مي كند. پس لازم است هر 7 تا10 روز يك بار، فضولات درون جايگاه‌ها جمع آوري شده، كف جايگاه تميز شود و بستر كف جايگاه نيز تعويض گردد.

شستشو و ضدعفوني مداوم وسايل مرغداري را هرگز نبايد فراموش كرد. هر 10 روز يك بار بايد آب خوري‌ها و دان خوري‌ها را خوب شست و با مواد مناسب ضد عفوني كرد.

در جايگاه‌هايي كه به صورت دوره‌اي در آن مرغ پرورش داده مي‌شود، بايد بعد از پايان دوره پرورش و خالي شدن آنها، سقف، ديوارها و كف جايگاه را ضدعفوني كرد.

جايگاه‌هايي كه به طور دايمي در آنها مرغ نگهداري مي‌شود، هر يك ماه تا 45 روز يكبار بايد ضد عفوني شوند.

براي ضد عفوني جايگاه مي توان از آب آهك 5 درصد (5 كيلو آهك در 100 ليتر آب) و يا محلول‌هاي ضد عفوني كننده موجود در داروخانه‌هاي دامپزشكي استفاده كرد. هنگام استفاده از اين محلول ها بايد به دستور تهيه و مصرف آنها توجه شود.

هرگز به طور مداوم نبايد از يك ماده ضد عفوني استفاده كرد. مواد ضد عفوني كننده بايد از دسترس كودكان دور نگه داشته شود وحتي در مسير حركت ماكيان و دام ها نيز قرار نگيرد.

تغذيه مرغ بومي

كليه احتياجات مرغ‌هاي بومي روستاها، تا حد امكان از همان منابع موجود در روستا يا منطقه تأمين خواهد شد. چنانچه در منطقه، موادي موجود باشد كه؛

با انجام فرايندهاي ساده (مانند سيلوكردن، خرد كردن و تبديل كردن)

يا مازاد و ضايعات كارخانه‌هايي كه در منطقه وجود دارد (مانند بوجاري و شاليكوبي)

و يا گياهان غير مثمر جهت تكميل دان بتواند مورد استفاده تغذيه مرغ بومي قرار گيرد، در تغذيه آنها گنجانيده خواهد شد. به طور كلي هدف اصلي از جيره غذايي مرغ‌هاي بومي، استفاده از منابع داخل روستا (بدون استفاده از نهاده‌هاي دامي وارداتي) مي باشد.يكي از خصوصيات برجسته مرغ‌ها بومي عادت داشتن به شرايط تغذيه اي در روستا است. اين مرغ‌ها مي توانند 30 تا 40 درصد غذاي خودشان را از طريق چراي آزاد و بقيه آن را با غذاي دستي تأمين كنند.

براي اينكه مرغ بومي توليد خوبي داشته باشد، بايد تغذيه مناسب همراه با تأمين نيازهاي غذايي انجام گيرد. خوراك مرغ بومي متشكل از ضايعات كشاورزي، اضافه و دور ريز غذاي روستاييان، پسچرعلوفه و سبزيجات و جانداران ريز مانند بعضي از كرم ها و حشرات مي باشد كه مي توان با اضافه كردن مقداري مكمل غذايي، كيفيت غذايي آنان را بالا برد.

دانه‌هاي شكسته و نامرغوب كه از بوجاري گندم و جو به دست مي‌آيند، سبوس گندم و برنج، تفاله‌هاي گياهان زراعي، آشغال سبزي‌ها و گياهان علوفه‌اي نيز غذاي خوبي براي مرغ‌ها هستند.در ضمن نبايد فراموش كرد كه مرغ‌ها وخروس‌ها بايد هميشه بطور يكسان تغذيه شوند. يك مرغ به وزن 1700 گرم، روزانه به 100 تا 110 گرم غذا نياز دارد. اگر در غذاي دستي مرغ به مقدار كافي كلسيم وجود نداشته باشد، در چند روز اول، از كلسيم بدن براي تشكيل تخم مرغ استفاده مي كند، ولي بعد از آن پوسته تخم مرغ نازك شده و كم كم توليد تخم مرغ پايين مي‌آيد.

براي تأمين كلسيم مورد نياز طيور مي توان از پودر استخوان، پودر صدف، خرده‌هاي سنگ آهك و مواد آهكي ديگر استفاده كرد. در پرورش به صورت چراي آزاد، معمولاً مرغ ها تا حدودي كلسيم مورد نياز خود را از خاك تأمين مي كنند.امروزه غذاهاي آماده كه توسط شركت ها ي معتبر خوراك دام و طيور تهيه مي شوند و در داروخانه‌هاي دامپزشكي موجود هستند، تقريباً تمام مواد مورد نياز ماكيان را دارا مي باشند. در صورت نياز، علاوه برغذاهاي رايج در منطقه، مقداري هم از اين نوع غذاها و جيره‌هاي آماده در اختيار طيور قرار دهيد. يك جوجه مرغ تا سن يك ماهگي حدود 500 تا 600 گرم دان آماده مصرف مي‌كند.جوجه يكروزه، تا 3 ماهگي به پروتيين بيشتري در جيره غذايي نياز دارد تا بتواند به خوبي رشد كند.در فصل هاي گرم سال، براي تحريك مرغ ها به خوردن، ضمن دادن غذا در ساعات خنك شبانه روز، مي‌توان با افزودن مقداري آب به خوراك، آن را به صورت اُماج در آورد. به ازاي هر مرغ 10 تا 15 سانتي متر دان خوري ناوداني و يا 5 سانتي متر دان خوري آويز لازم است.

آب مصرفي مناسب

طيور به آب تازه و تميز در تمام اوقات نياز دارند. 70 درصد بدن مرغ و 65 درصد وزن تخم مرغ از آب تشكيل شده است.در شرايط معمولي هر 4 مرغ در شبانه روز، يك ليتر آب مصرف مي كنند. در آب و هواي گرم اين مقدار بيشتر مي‌شود.

در روزهاي سرد سال بايد مراقب يخ زدن آب خوري‌ها بود و در روزهاي گرم براي خنك ماندن آب خوري‌ها، آنها را بايد در زير سايه قرار داد. كمبود آب ممكن است موجب بروز تخم مرغ خوري مرغ‌ها شود. براي هر 50 قطعه مرغ، يك آب خوري كله قندي نياز است. هر فردي كه بتواند از يك چكش و اره استفاده كند، مي تواند دان خوري، آب خوري و وسايل لازم ديگر را خود بسازد. با كمي دقت، حوصله و ابتكار مي توان لوازم دست ساز را در حد كيفيت لوازم موجود در بازار اما با هزينه كم تر ساخت. البته آب خوري، دان خوري و لوازم مربوط به آن را مي توان از مراكز فروش لوازم مرغداري يا داروخانه‌هاي دامپزشكي نيز تهيه كرد.

رعايت بهداشت و پيشگيري از بيماري‌ها

پيشگيري، هميشه ارزان تر، مؤثرتر و راحت تر از درمان است. پيشگيري از بيماري‌ها به سه عامل؛ «بهداشت مناسب»، «مديريت درست» و «واكسن زدن (مايه كوبي) به موقع» بستگي دارد.

– چند نكته بهداشتي مهم

1.جوجه‌ها را نبايد در لانه‌هايي كه قبلاً مرغ در آن بوده قرار داد، مگر اين كه لانه به طور كامل تميز و ضد عفوني شود.

2.ظرف هاي آب خوري مرغ ها و جوجه‌ها بايد به طور مرتب با پارچه تميز و آب، شسته و تميز شود.

3.دان خوري بايد تميز نگه داشته شود. همچنين دانه‌هايي كه با فضولات مرغ ها و جوجه‌ها مخلوط شده و يا كپك زده اند، بايد دور ريخته شوند.

4.از ورود مرغ هاي بيمار به جمع مرغ هاي سالم بايد پيگيري شود. محل نگهداري آنها بايد در جايي جداگانه و دور از مرغ هاي سالم باشد.

5.لاشه مرغ ها و جوجه‌هاي مرده بايد فوري از لانه خارج شده، سپس به همراه آهك در خاك دفن گرديده يا سوزانده شود.

6.از ورود طيور غريبه و يا وحشي به لانه مرغ ها بايد جلوگيري شود.

بيماري‌هاي مهم طيور

بيماري‌ها بر اثر عوامل مختلفي از جمله باكتري‌ها، ويروس ها، انگل ها، قارچ ها، و نيز عوامل تغذيه‌اي به وجود مي‌آيند.توجه داشته باشيد كه در پيشگيري از بيماري‌ها بايد دستورالعمل هاي دامپزشكي را اجرا كرد و درهنگام مشاهده مرغ هاي بيمار، فوري به دامپزشكي مراجعه كرد.

بيماري نيوكاسل

يكي از بيماري‌هاي شايع در مرغ‌ها، بيماري نيوكاسل است. اين بيماري از يك نوع ويروس به وجود مي‌آيد و باعث عفونت دستگاه تنفس، گوارش و اعصاب مرغ مي‌شود. بيماري نيوكاسل واگيردار است و در بسياري از پرندگان مانند مرغ ها و بوقلمون ها ديده مي‌شود. اين بيماري در كشور ما از بيماري‌هاي خطرناك طيور به حساب مي‌آيد.

نشانه‌هاي بيماري شامل آبريزش بيني، خرخر كردن، اشكال در تنفس و صدايي شبيه سوت كشيدن وعطسه است. به علاوه، مرغ بسيار نفس نفس مي زند، با دهان باز نفس مي كشد، افسرده و گوشه گير و بي اشتها مي‌شود. كم‌كم نشانه‌هاي عصبي مانند فلج و لرزش عضله‌ها نيز در حيوان به وجود مي‌آيد. بيماري نيوكاسل به سرعت (طي چند روز) به تمام مرغ ها منتقل مي‌شود و مي تواند باعث ابتلاي تمام مرغ هاي يك گله شود.

پيشگيري و كنترل بيماري:

مهم ترين راه پيشگيري از بيماري و مبارزه با آن، واكسن زدن و دور نگه داشتن مرغ ها از ويروس بيماري است. برنامه واكسن زدن به جوجه‌ها بايد با توجه به شرايط منطقه، نوع واكسن و طبق دستور دامپزشك باشد. هنوز براي اين بيماري، راه درمان قطعي كشف نشده است. تنها با رعايت نكات بهداشتي و استفاده از واكسن مي توان از آلوده شدن طيور جلوگيري كرد. در صورت دچار شدن طيور به اين بيماري، براي جلوگيري از انتشار آلودگي، بايد همه آن ها را از بين ببريم.هنگام شيوع بيماري نيوكاسل، با جدا سازي طيور و مراجعه به دامپزشك، مي توان بيماري را كنترل كرد.

بيماري آنفلوانزاي مرغي

بيماري آنفلوانزا، يك عارضه حاد خيلي عفوني و ويروسي طيور است. شدت بيماري از حالت هاي غير آشكار يا خفيف تا حالت هاي كشنده تغيير مي كند. بيماري بسيار عفوني است و در صورت عدم رعايت مسايل بهداشتي و قرنطينه‌اي، در هنگام شيوع در يك منطقه مي‌تواند سريعاً از گله‌اي به گله ديگر گسترش پيدا كند. در مرغ‌هاي جوان، تنها مرگ ناگهاني مشخص كننده بيماري است.

در موارد ديگر علايم زير ممكن است مشاهده شود:

1.پرهاي پژمرده و ژوليده

2.افت ناگهاني در توليد تخم مرغ يا توليد تخم مرغ هاي با پوسته نرم

3.از دست دادن اشتها و افسردگي، بي حالي و اسهال

4.ايجاد رنگ صورتي مايل به آبي در ريش ها و تاج ها

5.تورم سر، پلك ها و مفاصل پا

6.خروج ترشحات خوني كم رنگ از سوراخ هاي بيني

7.عدم تطابق كه شامل از دست دادن توان راه رفتن و ايستادن مي‌شود.

8.و افزايش مرگ و مير ناگهاني در گله

لازم به يادآوري است كه علايم خارجي آنفلوانزاي مرغي خيلي شبيه بيماري‌هاي ديگر طيور است.

پيشگيري از بيماري:

براي كنترل شكل خفيف بيماري از يك برنامه واكسيناسيون با قرنطينه استفاده مي‌شود. در صورت مشاهده علايم آنفلوانزاي مرغي يا حتي موردي مشكوك، بايد فوري دامپزشك محلي را مطلع سازيم تا بيماري به شكل مطلوب و سريع، كنترل شود.

پرورش دهنده مرغ بايد اين نكته را بداند كه؛

بايستي طيور را در برابر بيماري‌هاي مهم مثل مارك، نيوكاسل، گامبورو، برونشيت و آبله واكسينه كند.

طيور تلف شده را فوري از لانه خارج كرده و در محلي دور از لانه بين دو لايه آهكي دفن كرده يا بسوزاند

و بالاخره مقدار داروها و زمان دقيق خوراندن آنها را به طور دقيق رعايت نمايد.

نشانه‌ها و علائمي كه بايد در گله جدي گرفته شود:

– افزايش ناگهاني تلفات،

– عطسه، سرفه، له‌له زدن و ترشحات بيني،

– مدفوع آبكي (اسهال)،

– كاهش اشتها و مصرف دان،

– كاهش توليد تخم مرغ،

– توليد تخم مرغ‌هاي با پوسته نازك، ناصاف و بدشكل،

– تورم اطراف چشم، گردن و سر،

– تغيير رنگ تاج، ريش و پا،

– و رعشه، افتادگي بال ها، حركت به صورت چرخشي، پيچ خوردگي سر و گردن، لنگش و عدم حركت.

* با مشاهده هريك از علايم بالا، بايد مرغ (هاي) مبتلا را از بقيه جدا كرده ، دورتر نگهداري نموده و در اولين فرصت ممكن، به دامپزشكي اطلاع داده شود.

مواردي كه در هنگام خريد جوجه يكروزه بومي، بايستي در نظر گرفته شود:

-جوجه‌ها از مراكز تأييد شده از سوي «معاونت بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي» خريداري شوند.

-از مراكز فروش جوجه، «گواهي بهداشتي جوجه يكروزه» درخواست گردد.

-مسافت مراكز فروش جوجه يكروزه تا محل نگهداري و پرورش در نظر گرفته شود تا انتقال و حمل جوجه‌ها، بدون اتلاف وقت و در كم ترين زمان ممكن، انجام شود.

-وسايل نقليه حامل جوجه‌هاي يكروزه بايد سرپوشيده و بهداشتي بوده و تهويه، كولر و بخاري داشته باشد تا دما در هنگام انتقال، با توجه به زمان و فصول مختلف، قابل كنترل باشد.

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

khashayar

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

 1. ali110 گفته؛
  17:15 1397/07/09

  با سلام بنده یه سوال داشتم دوتا جوجه رسمی بزرگ کردم که سن جوجه ها حدود 3 ماه هست یکی مرغ و دیگری خروس مرغ حدود 20 روز صدایی مثل گرفتی گلو داره که مشکلی برای خوراک و تغذیه ایجاد نکرد اما خروس امروز 9 /7 /97 روی تاج چندتایی مثل جوش ایجاد شده و درضمن خروس حدود یک هفته میشه شروع کرده به خوندن و صبح میخونه اما امیروز اینکارو نکرد و انین نخونده میتونه از این خوشهای روی تاج باشه یا خیر چون فکر میکنم مثل مرغ صدای عطسه وار درمیاره خوراک شون گندوم و دانه پارس و کاهو بعضی اوقات پوست خیار و سبزی خورد شده هستش ممنون میشم راهنمایی بفرمایید با تشکر

  • سرهنگ گفته؛
   18:21 1398/06/04

   سلام،سبزیجات ‌مثل خیار باعث اسهال خروس میشن وبهتره بهشون ندید

 2. هادی گفته؛
  16:22 1397/10/05

  با سلام و عرض ادب سوالی داشتم
  آیا مرغ بدون وجود خروس تخم میگذارد؟ممنون

  • khashayar گفته؛
   14:08 1398/01/03

   سلام
   سپاس
   بله!

 3. جاوید گفته؛
  23:14 1397/12/03

  چجوری میشه صدای خروس در نیاد اذیت می کنه

  • khashayar گفته؛
   14:02 1398/01/03

   سلام
   صدای بامدادی خروس در ذات اوست

 4. شمس گفته؛
  14:00 1397/12/18

  با سلام و احترام
  از مطالب فوق العاده جنابعالی جناب دکتر کمال تشکر را دارم. آرزوی سلامتی و سر بلندی برای شما دارم.

  • khashayar گفته؛
   14:01 1398/01/03

   سلام و عرض ادب
   رضایت شما آرزوی ماست

 5. سلام مرغ من چندذوزهستش که تخم مرغ خودرادرشیکمش نکه میداردوبه بیرون نمیندازد البته یه خورس هم دارم که باهم هستن وزیرشیکم مرغ من هم خیلی پوستش قرمزشوده است

  • khashayar گفته؛
   14:00 1398/01/03

   سلام به احتمال زیاد درگیر بیماری متابولیکی شده و بهتره به دامپزشک مراجعه کنید

 6. راضیه گفته؛
  12:26 1398/01/13

  سلام بنده چند تا مرغ و خروس از شهرستان خریدم مدت پنج روز هست که مرغ ها هیچ تخمی نمیذارن خروس هم فعال نیست و سر و صدایی هم ندارد؟ به نظر شما مشکل حل میشه مرغ ها غذا خوب میخورن ولی خروس تا حدودی کم اشتهاست. ممنون اگر راهنمایی کنید.

 7. راضیه گفته؛
  13:56 1398/01/13

  سلام یک هفته پیش چند تا مرغ محلی و یک خروس لاری از شهرستان خریدم ولی خروس فعال نیست و آواز نمیخواند زیاد هم اشتها ندارن مرغ ها هم با اینکه یک سالشونه تخم نمیذارن به نظر شما مشکل چیه؟ ممنون

 8. علی گفته؛
  22:02 1398/01/13

  باسلام عرض ادب یه سوال داشتم ؟

  نمیدونم چرا چند روزه صدای خروس تغییر کرده صداش یکم گرفته از نظر جسمانی هیچیش نیست فقط صداش گرفته لطفا درمانشو بگو ممنون میشم

 9. محمد گفته؛
  18:45 1398/03/08

  باسلام خدمت دکتر محترم
  مرغ ما دیشب روی زمین افتاده بود
  امروز دیدمش دیگه نمیتونه رو پاش به ایسته علائمش خوبه غذا میخوره اما همش رو زمین ولو شده نمیدونم پاهاش مشگل پیدا کرده یا از کمرشه خواهشآ رهنماییم کنیید

  • محمد علی گفته؛
   14:59 1399/02/31

   سلام..سریعا به دامپزشکی مراجعه کنید‌..دچار کمبود کلسیم شده

 10. عمار گفته؛
  16:44 1398/03/16

  سلام درود بی نهایت به شما
  من عید ۱۰عدد جوجه یک ماهه خریدم ولی بنظرم بزرگ نشدن .چون من همیشه جوجه میخرم دویا سه سالشون شد دوباره جوجه میخرم به تخم اومدن قدیمی ها رو میفروشم .ولی اینبار جوجه ها رشد نکردن .میخاستم بدونم ایا مشکل دارن یا نژادشونه .جوجه ها مشکل ظاهری ندارن خوراکشون هم ذرت.گندم‌.سبوس گندم و یونجه .وپسمانده خانه

 11. mohammad گفته؛
  16:28 1398/03/18

  سلام من هفت مرغ و خروس دارم که بزرگ کردم با هم حدودا ۶ ماهشونه ولی حالا سه تا جوجه ۱ ماهه گرفتم با هم دعوا میکنن و همدیگه رو میزنن علتش چیه؟

  • parsa گفته؛
   21:55 1399/01/13

   سلام عادیه شاید تا 1 ماه با هم دعوا کنن

 12. فاطمه گفته؛
  14:49 1398/03/31

  سلام جوجه

 13. فاطمه گفته؛
  15:04 1398/03/31

  سلام جوجه مرغ من روی دمش یک دانه مثل جوشه نگران هستم که شاید بیماری داشته باشه.اگر میشه توضیح بدید ممنونم

 14. مائده گفته؛
  16:35 1398/04/02

  سلام.من دوتا مرغ داشتم که سالها باهم بودن.تازگی یکی از اون ها مرد.مرغ دیگه از وقتی که اون یکی مرده خیلی کم غذا شده در حالی که به پرخوری مشهور بود و همش یک گوشه میشینه در حالی که قبلا شیطون بود.اگه امکان هست راهنمایی کنید

 15. علی مولایی گرمجانی گفته؛
  12:29 1398/05/02

  با سلام من یک خروس که از روز اول جوجه 1 روز تا اکنون که 3 ماهه شده در خانه نگهداری کردم چند روزی است که این خروس در هر وقت و هر زمانی مثلا 8 یا 9 شب قوقولی قوقو می خواند صرف نظر از صدای بد آن ، تمام همسایگان از این موضوع ناراحت و نا راضی هستنند چگونه می شود صدای آن را کم و یا محدود کرد با تشکر علی از مشهد

 16. محمد گفته؛
  18:28 1398/05/08

  سلام وقت بخير
  من از خوزستان هستم يك مرغ و خروس تو حياط خونمون داريم كه توي گرما هستن .مرغ ما دو روز هست كه دچار يك اسهال شده، اين اسهال به شكل سفيد گچي هست. خيلي بي حال و كم تحرك و بي اشتها شده.اولش فكر كرديم بخاطر اين باشه كه مي خواد اولين تخمش رو بذاره.
  دمش هم افتاده و از پشت بين پاهاش ورم كرده.
  ممنون ميشم اگه راهنمايي كنيد

 17. امیری گفته؛
  13:49 1398/06/18

  با سلام جوجه مرغ ۳ماه دارد در باغچه زمین را می کند ودر اون گودالی درست کرده و کف سیه خود را روی ان می گزارد و می غلطاند دلیلش چیست

  • khashayar گفته؛
   20:38 1398/07/07

   سلام عادیه

 18. مهتاب گفته؛
  17:55 1398/06/21

  سلام جوجه ی من پایش لای در بالکن گیر کرد می‌تونه راه بره اما لنگ لنگان راه میره بتامتازون هم هر روز میزنم ولی خوب نشد پاهشم حتی بستم باید چیکار کنم که خوب بشه آگه دارویی هست میشه بگین یا اگه باید بیارمش دامپزشکی لطفا بگید الان یک هفته‌ای گذشته
  ????????

  • khashayar گفته؛
   20:38 1398/07/07

   سلام حتما مراجعه کنید

 19. يلدا گفته؛
  00:44 1398/06/22

  سلام وقت بخير خروس من تاجش خيلي بزرگ شده و افتاده زيرش زخم شده و عفونت كرده راهي هست كه تاجشو صاف نگه دارم

  • khashayar گفته؛
   20:37 1398/07/07

   سلام نیاز به معاینه دارد

 20. Ramin گفته؛
  19:19 1398/06/28

  سلام یکی از مرغها دوتا بالش رو باز میذاره هوا هم خنکه زیر بالش هم کخ نکرده علتش چیه؟

  • khashayar گفته؛
   20:35 1398/07/07

   سلام حتما باید معاینه شود

   • M گفته؛
    13:00 1399/06/04

    سلام من مرغ وخروس کوچیک دارم هنوز تخمگذار نیستن ویک ماه هست که اصلا بزرگ نمیشن مشکلشون چیه ایا دارویی داره یاتغذیه مناسبی ندارند؟

    • khashayar گفته؛
     16:28 1399/07/01

     سلام باید مراجعه کنید تا سریع بررسی بشه
     کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

 21. محمد گفته؛
  23:40 1398/07/13

  سلام من یک خروس دارم که به یکدفعه صدایش رفت دیگه حتی قدقد هم نمیکنه مرتب دهنش پر آب میشه یا دهنشو باز میکنه و سرشو تکون میده غدا میخواد بخوره اما نمیتونه آب هم نمیتونه بخوره با سرنگ بهش غذا میدم لطفا کمکم کنید.ممنون

 22. حسین علی گفته؛
  14:54 1398/07/14

  سلام و آرزوی صحتمندی
  مرغ‌های محلی تا چند درجه سردی در زمستان قادر به زندگی عادی است؟

 23. حسین گفته؛
  14:18 1398/07/19

  سلام مرغ خونگی دارم
  چند وقته زیر شکمش ورم کرده و به سختی حرکت میکنه علت و درمانش چی هست؟

 24. فرزانه گفته؛
  22:21 1398/08/12

  سلام مرغ ما سرش رو یهو میچرخونه به سمت پایین و دیگه نمیتونه سرش رو صاف کنه تا وقتی که ما کمکش نکنیم آیا آنفلانزا داره ؟ اگه آره باید چیکار کنیم

 25. pad گفته؛
  00:58 1398/08/17

  سلام من یک خروس دارم همش دهنش رو باز و بسته می کنه و اب دهانش رو پرتاب می کنه غذا نمی تونه بخوره تو دهنش زبونش نیس او دیگ قوقولیقول نمی کنه تاجش افتاده و موقع غذاخورده اب دهانش سرازیر می شه ورنک تاجش سیاه میشه اب هم نمی تونه بخوره باید چیکارش کنیم چه غذایی بهش بدیم ممنون میشم کمکمون کنید

 26. علی گفته؛
  17:04 1398/08/22

  سلام مرسی اقای دکتر مقاله جالبی بود .

 27. کوروش گفته؛
  17:41 1398/08/23

  سلام
  خروس چون کنار مرغهاست کم اشتهایی میکنه چون فکرش درگیرهستش و مرغ وقتی جاش عوض میشه تا دوهفته هم عادی هست

 28. سبا گفته؛
  19:46 1398/09/28

  سلام آقای دکتر
  جوجه من که الان مرغ حوانی شده تاجش کج شده وجلوی یه چشمش و میگیره چیکار کنم که تاجش صاف بشه از راهنمایی شما ممنونم

 29. دانیال گفته؛
  12:22 1398/10/29

  با عرض سلام.من یه جوجه گرفتم 6ماه هست که دارمش ولی همش یه کم رشد کرده در حد 3سانت چیکار کنم بزرگ بشه

 30. فاطمه گفته؛
  21:53 1398/11/01

  سلام من ی مرغ دارم ک ی مدته میخوام نازش کنم بالهاشو ب حالت افتاده میندازه حالت نشسته میگیره و پاهاشو تند تند ب زمین میکوبه ولی خوردو خوراکش خوبه و فعالیتش خوبه میخوام ببینم مریض شده یا ن

 31. علی گفته؛
  21:00 1398/11/20

  سلام من مرغ و خروس مرندی دارم الان سه تا خروس دارم که یکیشا خیلی می زنن و نمیذارن دون بخوره چکار باید کنم

 32. محمد گفته؛
  14:00 1398/12/05

  با سلام
  يكي از مرغاي ما چند روزي هست خودشو زياد ميخارونه نگاه كرديم ديديم يه حيووناي ريزي اندازه مورچه طلايي رنگ رو كمرش هست
  ممنون ميشم راهنمايي كنين كه چجوري از بين ببريم اونارو

 33. رضا گفته؛
  19:13 1399/01/02

  سلام چند تا از مرغ خونمون گوشه گیر و بیحال وخواب آلود شدن چنتارو کشتم دور دل مرغ یه کیسه آب بود خواستم ببینم مریضیشون چیه که اینطور شد ؟

 34. حمید گفته؛
  16:33 1399/01/16

  سلام مرغ و خروس چه چیزهایی بخورند باعث مرگ شون میشه چنتااز مرغ های من الکی مردن نمیددونم جی ممکنه خورده باشن

 35. زهره گفته؛
  21:23 1399/01/19

  سلام
  من یک خروس دارم که مورد حمله قرار گرفته و یک چشمش نابینا شده و نمی تونه غذا بخوره …سرش را پایین می بره ولی نمی تونه غذا بخوره..ممنون می شم اگر راهنمایی کنید من را

 36. amir گفته؛
  21:38 1399/01/27

  سلام ببخشید من تازگی چند تا مرغ خریدم ویکیشون نژادش مرندی 8ماهشه وتخم نمی زارع ولی اون یکی مرغ هاتخم می زارند اگه میشه راهنمایم کنید

 37. علی احمدی گفته؛
  13:53 1399/02/05

  چه دارویی برای خروس فلج خوب است

 38. رضا گفته؛
  17:24 1399/02/05

  درمان خروس فلج چیه؟

 39. مینو گفته؛
  20:08 1399/02/06

  سلام و درود . خروس ۳ ماهه دارم.. له له میزنه. کم خوراکه. و همش پاهای منو نوک میزنه. مرغ نداره. میترسم تب کنه سکته کنه. چیکار کنم خنک بشه. تخم کاسنی میریزم تو حلقش. و کاهو و خیار نمیخوره. ممنونم

 40. محمد گفته؛
  09:52 1399/02/31

  سلام چند تا جوجه مرغ دارم جوشهای بزرگ روی نوک و دور چشمهاشون دارن میزنن و هر چند روز یکی میمیره اگه ممکنه راهنمایی کنید(آیا داروی خاصی هست) .ممنون

 41. محمد گفته؛
  11:50 1399/03/06

  سلام ببخشید سوالی داشتم،
  مرغ ها در چه ارتفاعی سقوط کنند می میرند؟

 42. کامران گفته؛
  15:08 1399/03/28

  سلام وقتتون بخیر من تعدادی مرغ دارم رسمی یه دوهفته ای هست ته دهنشون یه سره باز نفس میکشن اشتهاشون ام کم شده چه مریضی دارن

 43. Zezadi گفته؛
  07:40 1399/04/04

  سلام با تشکر از مطالب مفیدتون
  ۳ عدد جوجه که از ۳ روزگیشون تاالان ک۶ دوماهشون شده دارم می خواستم دوتا جوجه ی ۳ روزه ی دیگه خم بیارم پیششون چکار کنم که جوجهوها را اذیت نکنند و باهم کنار بیاند؟

 44. مهدی گفته؛
  23:09 1399/04/09

  سلام جوجه مرغ من مثل اینکه چیزی داخل گلوش باشه بی جون شده نمیتونه درست غذا بخوره به زور پایین میده انگار چیزی داخل گلوش هست لطفا راهنماییم کنید.

 45. زهرا گفته؛
  15:47 1399/04/18

  سلام دو اردک بزرگ و نه تا جوجه اردک ۲۰ روزه دارم ، یه مرغ یکی دو ماهه خریدم که از وقتی گرفتمش اسهال داره و بی حاله ، قرص اسهالو تو آبش حل کردم دادم خورد اما فایده نداشته می ترسم اردکا بگیرن راه حلی نداره؟

 46. Masih گفته؛
  15:01 1399/05/12

  سلام ببخشید من سه تا مرغ حدودا چار ماهه دارم هنوز به دوره تخمگزاری نرسیدن و جدیدا پرهاشون میریزه. عادیه یا مشکلی دارن ؟ خاهشا سریع جواب بدید ممنون

 47. حسین گفته؛
  20:18 1399/05/21

  سلام
  من جوجه ای دارم پرهای بالای چشمش ریخته به نظرتون عادیه؟ احتمال این هست که مال گرما یا بزرگ شدنش باشه؟

  • khashayar گفته؛
   16:33 1399/07/01

   سلام خیر عادی نیست
   کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

 48. سجاد گفته؛
  09:01 1399/05/25

  با سلام و احترام
  من 10سال است در خانه مرغ نگهداری میکنم ولی اخیرا اتفاقی عجیبی افتاده . . . .
  یکی از مرغها در حدود 1 سال سن داشت علائم بیماری پیدا کرد . تخم مرغ را قطع کرد – اشتهایش بسیار کم شد – تاج قرمز رنگ سرش سیاه رنگ شد – شکمش رو به چاقی رفت و قرمز رنگ شد – از داروخانه دارو هم گرفتم تاثیری نداشت – آخرش هم مرغ سر بریدم .
  1 _ به محض سر بریدن کلی آب مابین پوست و گوشت جمع شده بود خالی شد و فهمیدم علت چاقی جمع شدن آب بود .
  2 -به درون شکم مرغ نگاه کردم روده کوچک و روده بزرگ و روده کور توخالی نبود مثل ورق به هم چسبیده بود
  در 10 سال نگهداری مرغ در خانه اولین بار برام اتفاق افتاد . . . . . باز هم یکی دیگر از مرغها علائم مرغ قبلی را پیدا کرده .
  خدا خیرتون بده . . . خواهش میکنم بنده راهنمایی فرمایید .
  09381415295

  • khashayar گفته؛
   16:32 1399/07/01

   سلام به دلیل اینکه اقدامات شما به حیوانات آسیب زده ما هیچگونه کمکی به شما نمیکنیم
   کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

 49. مجید گفته؛
  17:40 1399/05/28

  سلام و حسته نباشید، عزیز من دوتا جوجه مرغ تقریبا سه ماه دارم که جدیدا یکشون میلنگه سره حاله ولی موقع راه رفتن میلنگه میخواستم بدونم مریضه یا پاش به جایی گیر کرده اینجوری شده

  • khashayar گفته؛
   16:31 1399/07/01

   سلام باید معاینه بشن
   کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

 50. مجید گفته؛
  13:59 1399/06/02

  سلام من 1هفته ای میشه 4تا جوجه 2یا3ماهه خریدم که به تازگی فقط عطسه میکنن باید چیکار کنم.ممنون میشم اگه جواب بدید.

 51. مجید گفته؛
  14:10 1399/06/02

  سلام من 1هفته ای میشه 4تا جوجه 2یا3ماهه خریدم که به تازگی فقط عطسه میکنن چیکار باید کنم .ممنون میشم اگه جواب بدید.

  • khashayar گفته؛
   16:29 1399/07/01

   باید معاینه بشن
   کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

 52. M گفته؛
  12:52 1399/06/04

  سلام میخواستم بگم من مرغ وخروس دارم ایا میتونم در کنارش دوتا کبوتر هم بیارم مشکلی نداره؟

  • khashayar گفته؛
   16:29 1399/07/01

   سلام خیر نمیشه
   کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

 53. مجید گفته؛
  15:29 1399/06/08

  سلام من 1هفته ای میشه 4تا جوجه 2یا3ماهه خریدم که تازه گیا عطسه میکنه باید چیکار کنم؟

  • khashayar گفته؛
   16:17 1399/07/01

   سلام احتمالا سرما خوردن کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

 54. Amini گفته؛
  19:10 1399/06/21

  سلام وقتتون بخیر من یه مرغ داشتم بعد یه ماه یه خروس هم گرفتم الان دوروز پیش هم هستن مرغ خروس رو میزنه

  • khashayar گفته؛
   16:13 1399/07/01

   سلام بهتره مدتی جدا باشه و کم کم به گله اضافه بشه

   کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

 55. رضا گفته؛
  19:25 1399/06/24

  سلام .
  من خروس جدیدی خریدم و با مرغ هایی که از قبل داشتم گذاشتم . اما خروس مرغ ها را میزند به نظر شما چیکار کنم؟

  • khashayar گفته؛
   16:11 1399/07/01

   سلام بهتره مدتی جدا باشه و کم کم به گله اضافه بشه

   کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

   • ابوالفضل تقی پور گفته؛
    20:33 1399/07/16

    سلام من یه مرغ و خروس دارم که خیلی کم غذا و بد غذا هستن برعکس بقیه حیونام
    از طرفی نژاد دارن و باید خیلی درشت و سنگین وزن باشن ولی بخاطر غذا نخوردنشون ریز موندن

    واکسن نیوکاسل و انفولانزا هم بهشون زدم و ظاهرشون هم سالمه و سرحالن ولی غذا کم میخورن از زمانی که نیمچه شدن اینجوری شدن
    مرغه هم الان ۱۰ ماهشه ولی کلا ۳ تا تخم کرده نژادش برهما

 56. محمدرضا گفته؛
  02:43 1399/07/21

  سلام ببخشید. میشه مرغ خروس رو. تو فضای. بسته نگه داری کرد. ؟. مثلا تو انباری. اصلا هم بیرون. نیاریمشون. نور هم بهشون نخوره. فقد نور لامپ. غذا ایناشو. بدیم. همه چیشو. اونجا بیرون. نیاریم. میشه اینجوری؟؟؟مشکلی نداره؟

 57. Mobin گفته؛
  21:08 1399/07/28

  سلام ببخشید مزاحم شدم من اردیبهشت چن تا جوجه بومی یک روزه خریدم چند تاشون توی دو سه ماهگی مردن حالا بقیه شون که موندن حدود شش ماه شونه بعضی هاشون از نظر جسمی ضعیف هستند و چن تاشون از اونا بزرگتر سرحال ترند حتی تغذیه شونم خوبه گفتم یه راهنمایی کنین ببینم چیکار کنم که از نظر جسمی قوی بشن

  • ریحانه جعفری گفته؛
   10:56 1400/09/15

   سلام خواهش می کنم
   لطف کنید با کلینیک تماس بگیرید تا راهنماییتون کنند.

 58. ارمین گفته؛
  20:06 1399/07/30

  سلام من بیرون بودم ، یک نفر از فامیل ها اومده خونه دم مرغ ها رو کوتاه کرده ، ایراد نداره ، دمش در میاد

 59. سعید نوری گفته؛
  13:48 1399/08/15

  سلام چند تا جوجه خروس دارم خواستم ببینم کی آواز یا بانگ میدن

 60. ملیکاریحانی گفته؛
  08:52 1399/08/24

  سلام من یه مرغ و خروس دارم ولی هنوز کامل بزرگ نشدن دیروز یکی شون موقع راه رفتن پاهاشو میکشید و خیلی سریع خسته میشد و می نشست حتی نشستنش هم غیر عادی بود میشه لطفا راهنماییم کنید؟

 61. دانش خواه گفته؛
  17:51 1399/11/03

  ایا از خروس محلی سیستان بنام خزک و مرغ لاری میشود جوجه گرفت؟ ????

 62. سعید چولی گفته؛
  14:16 1399/12/02

  سلام.من ۸ تا خروس دارم و ۱۴ تا مرغ.فعلا جایی برای جدا کردن خروس ها ندارم.بنظرتون برای مرغ ضرر داره؟

 63. great points altogether, you simply received a
  new reader. What may you suggest in regards to your post that you made some days ago?
  Any positive?

 64. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic
  to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and extremely broad
  for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang
  of it!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه: