چهارشنبه سوری و استرس حیوانات

khashayar 1395/12/24

واکنش های رفتاری سگ ها در زمان آتش بازی
سگها در مقابل صداها و نورهای شدید در شب آتش بازی واکنش های متفاوت و رفتارهای غیر طبیعی نشان می دهند مانند: چرخش به دور خود، پارس های متوالی، ناله، زوزه و حتی جیغ کشیدنی مانند گریه دختربچه ها،آبریزش بزاق دهان، نفس نفس زدن، لرزش شدید و گاهی سگها از هیجان و ترس برای فرار خود را به در و شیشه های بسته می زنند و در بعضی مواقع بی حرکت در گوشه ای پنهان می شوند و دچار بی اختیاریی ادرار می گردند.
چگونه امنیت سگ را در چهارشنبه سوری حفظ کنیم؟
1_ تهیه مقدمات
مکانی را برای سگ خود مشخص کنید که صدای بلند آتش بازی در آن محیط به گوش نرسد اگر در منزل خود نیستید بهتر است منزل فردی را برای آتش بازی انتخاب کنید که سگ شما با آنها آشنا است. اگر قرار است در شب چهارشنبه سوری به مکانی بروید که سگ با آن محیط آشنا نیست، قبل از شروع آتش بازی چند بار در روز سگ را به آن محیط ببرید تا با آنجا آشنا شود که در شب احساس ترس و غریبگی نسبت به محیط نداشته باشد.

2ـ درک شرایط روحی و جسمی سگ با استفاده از نوازش T و حذف تنبیه
شما به عنوان صاحب مسئول حیوان خانگی خود هستید و در هر شرایطی امنیت و آرامش او را باید بر شادی و خوشگزاری خود ترجیح دهید حتی اگر مجبور شود در شب چهارشنبه سوری در خانه بمانید.
زمانی که سگ به علت ترس از آتش بازی و صداهای بلند رفتار و صداهای غیر طبیعی از خود نشان داد، هیچگاه نباید حیوان را مورد تبیه قرار دهید این تنبیه ها می تواند فیزیکی باشد مانند ضربه ای کوچک بر پشت یا بینی سگ، فرمان نشتن زمانی که سگ تلاش می کند خود را به محیطی امن برساند و یا داد کشیدن بر سر حیوان. این رفتارهای تنبیه گونه شما نه تنها کمکی به تغییر رفتار سگ نمی کند بلکه باعث افزایش میزان ترس و استرس حیوان نیز می گردد.
بجای تنبیه در این زمان با بیانی آرام سگ را به آرامش دعوت کنید. نزدیکی بدن سگ به بدن صاحب آرامش و امنیت بیشتری به حیوان انتقال می دهد. بهتر است سگ را به صورت T نوازش کنید.
نوازش T شکل، کمک به برقراری ارتباطی بهتر بين حيوان و صاحب می کند. به دليل تاثير آرامش اين نوع نوازش اصولی بر روی بسيـاری از سگهـايی که به علت ترس احتمال گاز گرفتن در آنها وجود داشت و سگهای عصبی انجام گرفته، که همه پاسخی مثبتـی به نوازشهای T شکل داده‌اند. چه اين عمل مستقيما با دست انجام شود چه بوسيله برس نتيجه ای يکسان و موثری دارد.