گربه نژاد هاوانای قهوه ای

khashayar 1395/12/13

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

اگر بدنبال گربه ای هستید که بیشتر شبیه به سگ رفتار کند تا گربه ، این گربه برای شماست !

هاوانای قهوه ای دارای پوششی به رنگ قهوه ای تیره ، بینی قهوه ای رنگ چرم مانند و زیر پنجه های قهوه ای با صورتی رنگ می باشد.

چشمها باید به رنگ سبز درخشان باشد. گاهی اوقات این نژاد را با برمه ای (Burmes) قهوه ای اشتباه می گیرند. به هر حال این دو چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ ژنتیکی با یکدیگر تفاوت دارند.

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار