سلام دامپزشک!

khashayar 1395/10/25

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

یه سلام ویژه دارم به دامپزشکای عزیز که اگه پیرزن روستایی پول درمان نداره سرم از گردن گاوش باز نمیکنه، اگه سگ تصادفی تو جاده میبینه نمیگه کی میخواد هزینه پانسمانشو بده! اگه ببنه روستایی دستش خالیه، ویزیت که نمیگره هیچ یه کمکي هم میکنه و به قسمی که برای وظیفش خورده پایبنده و برای پول بخیه از تن هیچ حیوونی باز نکرده.

سلام با معرفت… دعای حیوونای بیزبون بدرقه راهته…????✋????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

Dr.kh.ap