چرا واكسن؟ ????

khashayar 1395/10/05

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

چرا واكسن؟ ????

واکسیناسیون سگ و گربه یکی از مهمترین راه‌های پیش‌گیری از بروز بیماری‌ها می‌باشد. بسیاری از بیماری‌ها اعم از بیماری‌های مشترک حیوان و انسان مثل هاری و یا بیماری‌های ویروسی حیوانات مثل دیستمپر، پاروویروس، یا هپاتیت و غیره با واکسیناسیون مناسب و به موقع قابل پیش‌گیری می‌باشد.
بیماری های مذکور بسیار جدی بوده و تهدید کننده جان حیوان است…
و برخی از آنها تا آخر عمر با حیوان مانده یا منجر به مرگ حیوان می شود.
برخی مثل Fip تا آخر عمر مانده و به دیگر گربه ها انتقال پیدا میکند.
حال آیا نمیشد زودتر با زدن واکسن جان پت خودمان را نجات دهیم؟
پس بیایم بصورت منظم نزد دامپزشک رفته و واکسیناسیون را بصورت استاندارد و با واکسن های معتبر انجام دهیم…. دو‌ماهگی سن شروع واکسیناسیون است!
آن را جدی بگیریم…
با آرزوی سلامتی

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار