گربه نژاد بلو راشن

khashayar 1395/09/29

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

( کلمه آبی به خاطر ته رنگ خاکستری مایل به آبی این گربه هستش)

بدن این گربه دارای دو پوشش مجزا است. لایه ی اول از موی آبی روشن پوشیده شده است

و لایه ی دوم با موهای نقره ای .این نوع جزو گربه های خجالتی محسوب می شود و منشا روسی دارد.

اصالت خوانوادگی روسی و نجابت آنها روی این گربه ها تاثیر مشخص داشته است.

این نژاد جزء قدیمی ترین نژادهای گربه محسوب می شود، گفته می شود گربه های مو کوتاه آبی رنگی در Archangel (بندری واقع در روسیه) دیده شده

و بعدها به وسیلۀ دریانوردان انگلیسی در بریتانیا با نام گربه های فرشته (Angel cat) نمایش داده شدند.

گربه های این نژاد بسیار صلح جو بوده، با محیط خانه به راحتی انس گرفته و به طرز عجیبی وابسته به صاحب خود می شوند. آنها بدنی عضلانی و تا حدی دراز دارند و اغلب به رنگ آبی دیده می شوند.

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار