گلوله های مویی در گربه ها

khashayar 1395/09/04

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

گربه تمیز ترین حیوان خانگی است…
گربه در روزساعت ها را صرف آراستن خود میکند…
برای همین است که گربه ی مریض ژولیده میشود…چون حوصله ی رسیدگی به خود را ندارد…
**اما**
پرز ها و دندانه های روی زبان گربه که کار شانه را برایش میکنند به سمت عقب و به سمت حلق هستند..
پس این موها به داخل دستگاه گوارشش میرد..
کاری که میشود کرد چیست؟
مالت تنها راه است….
البته نه هر مالتی….اخیرا در بازار به فراوانی مالتهای چینی آمده که خود یبوست میدهد…
چند برند انگشت شمار موثر است…
برندی خوب است که مالت بهمراه پروبیتیک و مواد تقویت کننده ی ایمنی باشد…
کار مخمر هضم کردن و دفع آسان این گلوله ی مو است.
اگر بهش نرسیم کار شاید به جراحی یا حتی مرگ حیوان میرسد…. Dr.kh.ap

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار