drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

با توجه به سوالات متداول در ارتباط با نحوه رشد دنداني در سگ ها و تشخيص سن، در اين پست توضيح مختصر و كاربردي جهت اطلاع از اين موضوع در نظر گرفته شده است.
سگ ها نيز همانند انسان در طول زندگي خود داراي داندان هاي شيري و دائمي مي باشند. توله ها در بدو تولد فاقد دندان بوده و در سه هفته اول هيچ اثري از رشد دندان مشاهده نميشود. در سه الي چهار هفتگي ابتدا دندان هاي شيري ظاهر مي شوند، بدين ترتيب كه ابتدا دندان هاي نيش و بلافاصله دندان هاي پيش كه ابتدا در فك بالا و سپس در فك پايين شروع به رشد مي كنند.
در مجموع در سن ٣ الي ٦ ماهگي هر فك سگ داراي ٦ دندان پيش، ٢ نيش و ٦ پيش آسيا مي باشد.
دقت داشته باشيد كه سگ ها دندان آسيا شيري ندارند!! شروع جايگزيني دندان هاي دائمي از ٣.٥ ماهگي با جايگزين شدن از دندان هاي پيش شروع مي شود.
دندان هاي نيش در سن ٥ الي ٦ ماهگي جايگزين مي شوند، بنابراين اگر مشاهده نموديد سگي ٢ دندان نيش شيري و دائمي همزمان دارد سن تقريبي او حدود ٦ الي ٧ ماهه مي باشد!!
بطور كل تا سن ٨ ماهگي تمامي دندان هاي دائمي كاملا بيرون آمده و جايگزين دندان هاي شيري مي شوند كه اين دندان ها كاملا بطور يكدست سفيد چيني بوده و هيچ علائمي از ساييدگي ندارند.
پس از اين سن، تخمين سن حيوان بر اساس ميزان سايش دندان ها مي باشد كه با گذشت هر سال از سن حيوان به ترتيب از دندان هاي پيش مركزي فك پايين آغاز و تا ساييدگي همه دندان هاي پيش ادامه پيدا ميكند….
ادامه مطلب در پست هاي بعدي..

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

ثبت نظر

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.