drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار ویمررونر دارای موهای کوتاه نرم و براق به رنگ خاکستری ، جثه بزرگ ، عضلانی و ورزش کار می باشد. رنگ پوشش ناحیه سر و گوشها...