drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار برای نگهداری فنچ در خانه باید چندین شرط را رعایت کرد که در این‌جا آنها را یكی‌یكی نام می‌بریم و در هر مورد نیز توضیح مختصری...