drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار ماهی تیرانداز هم یکی از شگفتیهای دنیای ابزیان میباشد که همانطور که از اسمش پیداست قادر به شلیک اب به طرف شکارش است. پرتات قطرات اب...