drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار توضیحات: این نژاد بعنوان سگی شیردل با ظاهری شبه به بره توصیف می شود. با پیشانی خمیده و موهای فر خورده واقعاً شبیه به یک گوسفند...