drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار این آموزش باید قبل از سن ۳ ماهگی و بعد از جدا کردن سگ از مادر شروع شود. و بهتر است سگ بیاموزد که عمل دفع...

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار توالت رفتن را از زمانی که بچه گربه ها شروع به خوردن غذاهای جامد می کنند ، یعنی در سه یا چهار هفتگی به آنها بیاموزید...