drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار بي شك يكي از زيبا ترين مخلوقات خداوند ، سگ مي باشد. حيواني كه از ديرباز در سخت ترين و بهترين لحظه هاي تاريخ در كنار...

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار ژرمن شیپرد در تمام ایام به دلیل رفتار و ساختار بدنی ممتازش در بین سایر نژادها مورد انتخاب قرار گرفته است و حتی ویژگی های دفاعی...