drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار تعدادی ازنژادهای سگها را تحت عنوان گروه اشپیتز (spitz group) می شناسند و نژاد پامرانین نیز از این گروه است . این نژاد از سگهای سورتمه...