drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار نس برنارد از dogue de tibet بدست امده است و در حقیقت میتوان تصور نمود که جد اصلی او سگ های molosses بوده اند که در...