drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار بِلاد هاند سگ شکاری بسیار قدرتمند و بزرگی است که دارای عضلات بلند و کشیده می باشد. گوشهای افتاده و پوست چروکیده دارد. دارای گردن عضلانی...