drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار اِستافورد شِر بول تِریِر سگی قدرتمند و عضلانی می باشد. دارای سر پهن و فک بسیار قوی است و قدرت زیادی در مقایسه با جثه اش...