0919 177 1872

جهت ارتقا سطح علمی و آموزشی صاحبان پت دکتر پتیران بخشی از سایت را به این امر اختصاص داده است . که در این بخش مطالب آموزنده و دانستنیهای مهمی را که صاحبان پت باید مطلع باشند را یادآوری می نماید.

برای دسترسی به این بخش ابنجا کلیک کنید