0919 177 1872

واکسیناسیون حیوانات خانگی در تامین بهداشت جامعه حیوانات و انسانها امری ضروری است که از بسیاری از بیماریهای خطرناک بخصوص در سنین پایین جلوگیری کرده و باعث ایمنی و مقاومت حیوان از بسیاری از ویروسها و باکتریها می شود.

برند واکسنها:

واکسنهای ارائه شده توسط دکتر پتیران از برندهای مرغوب جهانی بوده و به هیچ عنوان واکسنهای چینی عرضه نمی گردد. اغلب این واکسنها از برندهای آمریکایی، هلندی و روسی می باشد.

بهترین زمان برای انجام واکسناسیون به شرح ذیل می باشد:

واکسیناسیون در سگها:

اولین واکسن در ۴۲ روزگی زده می شود و تکرار آن در دو نوبت در فاصله های ۲ تا ۴ هفته انجام می شود. واکسن حاری در ۳ ماهگی تزریق می گردد.

واکسیناسیون در گربه ها:

اولین واکسن در ۵۶ روزگی زده می شود و تکرار آن در دو نوبت در فاصله های ۲ تا ۴ هفته انجام می شود. واکسن حاری در ۳ ماهگی تزریق می گردد.