drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار گربه های پشمالو جای ویژه ای در قلب دوست داران گربه دارند.و شاید هیچکدام به اندازه چین چیلا از این محبوبیت برخوردار نباشند.اغلب از این حیوان...

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار گربه سیامی (Siamese cat) : گروه زیادی از گربه ها زیر مجموعهء این نژاد هستند . در سایز و اندام گونه های مختلفی دارند . چشم...

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار نام این نژاد از سومالی ( کشوری در آفریقا) مشتق شده ولی گفته می شود منشأ آن ارتباطی به این کشور ندارد. گربه های نژاد سومالی...

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار (Bombay Cat) تاریچۀ بوجود آمدن گربۀ بنبیی نژاد گربۀ بنبیی برگرفته از گربۀ وحشی هندی است. گربۀ بنبیی حد فاصل میان گربۀ وحشی هندی و گربۀ...

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار در منطقه وان گربه را پیشک می نامند. گربه “وان” فقط گربه زینتی و یا گربه شکار کننده موش و حشرات نیست. بلکه یک دوست و...

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار نژادی است تاریخی و تنها گونهء طبیعی از گربه های خانگی خالدار است . در مصر باستان مورد احترام و پرستش بوده . تاریخچه:کلمه ماو (Mau)...

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار کلینیک دامپزشکی دکتر افشار کلینیک دامپزشکی دکتر افشار کلینیک دامپزشکی دکتر افشار کلینیک دامپزشکی دکتر افشار کلینیک دامپزشکی دکتر افشار کلینیک دامپزشکی دکتر افشار کلینیک دامپزشکی...

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار نه به اندازهء گربه های سیامی ، ولی این نزاد از گربه هم بسیار میومیئ می کند و پرحرف است .می تواند یک دوست خوب برای...

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار کلینیک دامپزشکی دکتر افشار کلینیک دامپزشکی دکتر افشار کلینیک دامپزشکی دکتر افشار کلینیک دامپزشکی دکتر افشار کلینیک دامپزشکی دکتر افشار کلینیک دامپزشکی دکتر افشار کلینیک دامپزشکی...

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار اگر بدنبال گربه ای هستید که بیشتر شبیه به سگ رفتار کند تا گربه ، این گربه برای شماست ! هاوانای قهوه ای دارای پوششی به...